google094bb2e118a88bf1.html

Sukuseuran jakamat apurahat (Stipendiums)


Vaissin sukuseuralla on stipendirahasto. Sieltä jaetaan joka kolmas vuosi sukujuhlassa apurahoja ammattiin valmistuneille suvun jäsenille. Erilaatuiset koulutusalat pyritään ottamaan tasapuolisesti huomioon. Apurahoja on jaettu seitsemän kertaa ja niitä on saanut 44 henkilöä.

Sukujuhlassa 1996 jaettiin neljä 1500 mk apurahaa:

Perttu Kellomäki, tradenomin tutkinto

Heikki Mäenpää, rakennusmestarin tutkinto

Sole Rajala, maat.- ja metsätieteiden maisterin tutkinto

Riitta Vaissi Nagy, sosiaalityöntekijän tutkinto Kanadassa


Sukujuhlassa 1999 jaettiin yksitoista 1000 mk apurahaa:

Riikka Immala, sairaanhoitajan tutkinto Ruotsissa

Mikko Kalliokoski, sähköasentajan tutkinto

Outi Niinimäki, tradenomin tutkinto

Katja Poikolainen-Chieusse, filosofian maisterin tutkinto, suomen kieli

Päivi Poikolainen, arkkitehdin tutkinto

Raili-Anneli Rantala, ruokapalvelujen perustutkinto

Hannele Vaissi, viittomakielen tulkin tutkinto

Johanna Vaissi, vaatetussuunnittelijan tutkinto

Markku Kellomäki, väitöskirja fysiikan alalta

Pertti Kellomäki, väitöskirja ohjelmistotekniikan alalta

Hanna Lagström, väitöskirja ravitsemustieteen alalta


Sukujuhlassa 2002 jaettiin kahdeksan 200 euron apurahaa:

Virpi Lummaa, väitöskirja biologian alalta

Marianne Rantanen, tradenomin tutkinto

Jarkko Ruuska, filosofian maisterin tutkinto, tietojenkäsittely

Janne Salonmaa, autoalan ammattitutkinto

Leena Salunen, maatilatalouden perustutkinto

Taru Seppälä, ruokapalvelujen perustutkinto

Kirsi Suomi, merkonomin tutkinto

Erja Niemelä, tunnustuspalkinto Waissi-lehden kehittämisestä


Sukujuhlassa 2005 jaettiin viisi 250 euron apurahaa:

Johannes Kellomäki, maisterin tutkinto

Tiiti Kellomäki, diplomi-insinööri sähkötekniikan tutkinto

Antti Siitama, ravintolakokin ammattitutkinto

Mervi Mansikka, puusepän ammattitutkinto

Juha Koivunen, insinööri AMK, tietotekniikan tutkinto


Sukujuhlassa 2008 jaettiin seitsemän 250 euron apurahaa

Mira Koivunen, agrologi AMK tutkinto

Iina Näyskä, agrologin AMK tutkinto

Karri Liukka, caterig-alan perustutkinto

Jari Rantanen, valtiotieteiden maisterin tutkinto

Maria Vaissi, insinööri AMK bio- ja elintarviketekniikan tutkinto

Iina Siitama, levyseppä-hitsaajan tutkinto

Marja-Riitta Lipponen, kosmetologin tutkinto


Sukujuhlassa 2011 jaettiin viisi 250 euron apurahaa

Erkki-Juhani Lämsä, diplomi-insinööri automaatio- ja systeemitekniikan tutkinto

Riikka Näyskä, sairaanhoitaja AMK

Ilari Rautanen, insinööri AMK kemiantekniikan ja ympäristötekniikan tutkinto

Osmo Laitila, tradenomin AMK tutkinto

Iida Hoikkanen, lähihoitajan tutkinto


Sukujuhlassa 2014 jaettiin neljä 300 euron apurahaa

Antti Pajula, musiikin maisterin tutkinto

Kirsikka Jaakola, merkonomin tutkinto

Jorma Jääskeläinen, sosionomin AMK tutkinto

Henna Vaali, tradenomin AMK tutkinto


Sukujuhlassa 2017 jaettiin kolme 300 euron apurahaa

Kai Rintamaa, Taiteen Kandidaatin tutkinto, pääaineena elokuvaleikkaus

Emilia Hoikkanen, Laskentatoimen ja vakuutustieteen kandidaatti 

Jenni Kellomäki, Kasvatustieteen kandidaatti, lastentarhan opettaja