google094bb2e118a88bf1.html

Hallitus historiaa

Hallituksen päätöksiä

Hallituksen päätöksiä (Council affairs)

Syksy 2008 Kevät 2003, Syksy 2002, Kevät 2002, Kevät 2001, Kevät 2000, Ylim. 1999, Syksy 1999, Kevät 1999, Syksy 1998, Kevät 1998, Syksy 1997, Kevät 1997, Syksy 1996

HALLITUKSEN KOKOUS KEVÄÄLLÄ 2003

Sukuseuran hallitus kokoontui 22.3.2003 Kangasalla Aarre Kellomäen luona. Läsnä oli kahdeksan jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia asioita:

 • Puheenjohtaja Aarre Kellomäki avasi kokouksen sekä totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
 • Ilmoitusasiat
  • Tarmo Waissi on kuollut. Sukuseura muisti omaisia adressilla.
  • Suomen sukututkimusseura järjestää sukukirjaseminaarin 12.4.
  • Bomban matkailukeskuksesta on tullut esite, jossa tarjotaan kylpylää sukujuhlan pitopaikaksi.
 • Uusien jäsenten hyväksyminen
  • Sukuseuran uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Einola Hanna-Marja, Einola Kalle, Einola Hanna, Hoikkanen Liisa, Huhtala Rauli, Kuukka Väinö, Laaksonen Hanna, Nevala Mirja, Näyskä Iina, Pekonen Merja, Rantanen Jari, Rantanen Marianne, Salmi Jaakko, Salunen Mari ja Salunen Pirkko.
 • Vahvistettiin puheenjohtajan ja varainhoitajan esittelemä tilinpäätös vuodelta 2002.
 • Hyväksyttiin sihteerin laatima toimintakertomus vuodelta 2002.
 • Vuoden 2003 toiminnan lähempi suunnittelu: kotiseutumatka Keuruulla.
  • 15.6.2003 järjestetään kotiseutumatka Keuruulla. Keskusteltiin päivän ohjelmasta.
  • Kesän 2004 sukutapaamisen paikka päätetään vasta seuraavassa hallituksen kokouksessa.
 • Lehden tekoa varten on hankittu PageMaker-ohjelma. Kevään lehden teemana on kalastus.
 • Isännänviirin tilauksia on tullut niin vähän, ettei viirin hankintaa nyt toteuteta. Toteutetaan hanke myöhemmin, jos saadaan lisää tilauksia.
 • Seuraava kokous päätettiin pitää syyskuussa Marjatta Pohjolan luona Hollolassa.

UUDEN HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS SYKSYLLÄ 2002

Koska varsinaisessa sukukokouksessa oli niukasti aikaa, siirrettiin hallituksen järjestäytyminen yhteisesti sovittuun aikaan. Tämä kokous pidettiin 21.9.2002 Eeva Rantasen kodissa Vantaalla. Läsnä oli seitsemän hallituksen jäsentä.

 • Aarre Kellomäki avasi kokouksen ja toivotti erityisesti tervetulleiksi hallituksen uudet jäsenet Eva Nymanin (Heikkilän sukuhaara) ja Risto Vaissin (Kaisa Vaissin sukuhaara). Kokouksella ei ollut varsinaista esityslistaa, jotta keskustelu voisi edetä vapaammin. Kokouskutsussa oli mainittu muutama sääntöjen määräämä uuden hallituksen toiminnan aloittamiseen liittyvä seikka.
 • Hallitus järjestäytyi. Puheenjohtajaksi valittiin Aarre Kellomäki, varapuheenjohtajaksi Pekka Vaissi, sihteeriksi Riitta Salunen ja varainhoitajaksi Eeva Rantanen.
 • Hyväksyttiin edellisen kokouksen (16.3.2002) pöytäkirja.
 • Puheenjohtaja kertoi osallistuneensa Keuruulla Kamanassa 14.9.2002 pidettyyn sukuseurojen tapahtumaan. Tällöin hän tapasi taiteilija Harri Uimosen, joka on piirtänyt sukuseuran vaakunan. Hän keskusteli taiteilijan kanssa eräistä vaakunan yksityiskohdista. Uimonen kertoi, että vaakunan kilven pitäisi olla symmetrinen, vaikka se eräissä kuvissa onkin epäsymmetrinen. Tapaamisen tuloksena taiteilija Uimosen kokoelmiin on lähetetty Vaissin sukuseuran pöytäviiri todella myöhästyneenä kiitoksena hänen taidetyöstään.
 • Keskusteltiin sukujuhlien sujumisesta:
  • Sukujuhlat tuottivat taloudellista voittoa.
  • Juhlista on saatu positiivista palautetta. Ihmiset viihtyivät hyvin ja erityisesti ruoka sai kiitosta.
  • Juhlien aikataulu venyi niin, että ulkopelien osanotto jäi vähäiseksi. Sukukokous olisi voinut alkaa jo klo. 11.00.
  • Ehdotettiin, että jatkossa ulkopelit voisivat olla ennen varsinaista sukujuhlaa ja mahdolliset palkinnot jaettaisiin juhlan yhteydessä.
 • Keskusteltiin alkavan kolmivuotiskauden kesätapahtumista:
  • Puheenjohtajan suorittaman selvityksen mukaan seuraavaa sukujuhlaa on vaikea järjestää Keuruulla. Siksi kolmen vuoden kuluttua järjestettävä sääntömääräinen sukukokous päätettiin pitää Vilppulan Pohjaslahdella Kolkin koululla. Salusen sukuhaara on luvannut vastata järjestelyistä.
  • Ensi kesän sukutapaaminen päätettiin alustavasti järjestää siipirataslaiva Elias Lönnrotilla. Tarkemmat suunnitelmat voidaan tehdä vasta ensi vuoden puolella, kun laivan liikennöintiajat selviävät. Mahdollinen ajankohta voisi olla 7. tai 8. 6. Suunnittelua varten perustettiin työryhmä, johon kuuluvat Aarre Kellomäki, Eeva Rantanen, Irja Näyskä ja Riitta Salunen.
  • Kahden vuoden päästä pidettävän kesätapaamisen paikkaa ei vielä päätetty. Mahdolliseksi järjestämispaikaksi on ehdotettu Vesilahden Rautialaa.
 • Waissi-lehteä koskeva suunnittelupalaveri pidetään 28.9. Riitta Salusen luona. Hallituksen evästyksenä lehtityöryhmälle esitettiin mm. toive ajankohtaisiin aiheisiin liittyvistä kolumneista tai juttusarjoista. Teemanumeroita voitaisiin tehdä mm. kädentaitoihin, eläimiin, matkustamiseen, kasvivärjäykseen tai vaikkapa sienitietouteen liittyvistä aiheista.
 • Stipendirahaston tilillä on tällä hetkellä rahaa 2194 €. Yksi kolme vuotta sitten myönnetty stipendi on muistutuksista huolimatta lunastamatta, se siirretään takaisin stipendirahastoon. Päätettiin, että jatkossa stipendi pitää lunastaa vuoden kuluessa sen myöntämisestä.
 • Keskusteltiin mahdollisuudesta teettää Matti Kankaanpäällä selvitys Heikkilän talon historiasta.
 • Tällä hetkellä ei katsottu tarpeelliseksi tehdä varsinaista sukututkimusta. Mäntän suku, johon Vaissin sukukin liittyy, tekee parhaillaan laajaa sukututkimusta.
 • Suunniteltiin Vaissin suvun isännänviiriä. Päätettiin tiedustella Waissi-lehden välityksellä löytyykö halukkuutta isännänviirin tilaamiseen. Jos kiinnostusta ilmenee, teetetään isännänviiri jo ensi kesäksi.
 • Pyritään lähiaikoina saamaan sukuseuran kotisivujen päivitys kuntoon.
 • Seuraava hallituksen kokous päätettiin pitää 22.3.2003 Aarre Kellomäen luona Kangasalla.

Tietoa sivulle || Sivun alkuun

HALLITUKSEN KOKOUS KEVÄÄLLÄ 2002

Tämä kokous pidettiin 16.3.2002 Sirkka Mäenpään kodissa Ylöjärvellä. Kyseessä oli kolmivuotisen toimintakauden viimeinen kokous, jossa valmistauduttiin sukujuhlaan. Läsnä oli kuusi, osan aikaa seitsemän jäsentä.

Kokouksen aluksi Sirkka Mäenpää luovutti sukuseuran nimissä 17 vauvanpeittoa Kanta-Hämeen keskussairaalaan vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastolle.

 • Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen (24.3.2001) pöytäkirja.
 • Merkittiin tiedoksi Suomen postista tullut kirje uusista eurotaksoista sekä Suomen sukututkimuseuralta tullut tarjous sukukirjojen myymisestä.
 • Vahvistettiin puheenjohtajan ja varainhoitajan esittelemä tilinpäätös vuodelta 2001. Se lähetetään tilintarkastajille.
 • Hyväksyttiin sihteerin laatima toimintakertomus vuodelta 2001. Se julkaistaan seuraavassa Waissi-lehdessä.
 • Keskusteltiin lehteen liittyvistä asioista: Nykyistä toimintamallia kahdesti vuodessa ilmestyvästä lehdestä pidettiin hyvänä. Lehden teossa ovat mukana Aarre Kellomäki, Erja Niemelä sekä Leena ja Riitta Salunen. Lisäksi Taija Aronen on ilmaissut halukkuutensa tulla mukaan. Lehden tekijät pitävät syksyllä ideointiriihen lehden teon tiimoilta.
 • Kevään lehdessä julistetaan haettavaksi ammattiin valmistuneiden apurahat. Stipendejä myönnetään viimeisen kolmen vuoden aikana eri koulutustasoilta valmistuneille. Hakemukset ja ehdotukset todistuksineen pyydetään lähettämään Aarre Kellomäelle. Apurahojen jakoa varten perustettiin toimikunta, johon kuuluvat Aarre Kellomäki, Riitta Salunen ja Sirkka Mäenpää.
 • Sääntömääräisen sukukokouksen valmistelut
  Sääntömääräinen sukukokous pidetään 3.8. Ylöjärvellä Mutalan maamiesseurantalolla. Ohjelma aloitetaan ilmoittautumisella ja kahvilla klo 11. Sääntömääräinen sukukokous pidetään klo 12, jonka jälkeen on ruokailu klo 13.30. Sukujuhlan ohjelmassa on haitarinsoittoa, stipendien jako, Kirsti Mäntysen lausuntaa, Marja Tapiaisen yksinlaulua sekä Ylöjärven ensimmäisen kunnanjohtajan Pauli Poussun puhe: kotiseutuni. Lisäksi ohjelmassa on näytelmä, jonka päätteeksi tarjotaan päiväkahvit. Ohjelmassa on myös kenttäpelejä ja suvun ilmapistooliammunnan mestaruuskilpailut. Päivän mittaan myydään arpoja ja muita tuotteita stipendirahaston hyväksi. Aterian (sisältää kahdet kahvit) hinta on aikuiset 20 € ja alle 20-vuotiaat 5 €.
 • Puheenjohtaja laatii sukukokousta varten kolmivuotiskauden toimintakertomuksen ja tilikertomuksen. Keskusteltiin seuraavasta toimintakaudesta. Toiminta jatkunee entisen kaltaisena, mutta sen tarkempi toteuttamien jää seuraavan hallituksen asiaksi. Selvitetään mahdollisuutta järjestää vuoden 2005 sukukokous Keuruulla. Hallitus esittää jäsenmaksun suuruudeksi 10 €.
 • Sovittiin sukuseuralla myynnissä oleville tuotteille uudet euromääräiset hinnat.
 • Sukukokouksessa valittava uusi hallitus pitää järjestäytymiskokouksen sukukokouksen yhteydessä ja mahdollisesti hallituksen kokouksen myöhemmin syksyllä.

Tietoa sivulle || Sivun alkuun

HALLITUKSEN KOKOUS KEVÄÄLLÄ 2001

Sukuseuran hallitus kokoontui 24.3.2001 Hämeenlinnassa Irja Näyskän kodissa. Läsnä oli kuusi jäsentä. Käsiteltiin mm. seuraavia asioita:

 • Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen (25.3.2000) pöytäkirja.
 • Puheenjohtaja kertoi kesäkokoontumisen jälkeen tapahtuneista asioista:
  • Syksyn lehden mukana lähetetyt muistutuskirjeet maksamattomista jäsenmaksuista ovat tuottaneet hyvin maksuja.
  • Pöytäviiri on luovutettu 85 vuotta täyttäneelle Kauno Pitkäaholle.
  • Sukuseuran säännöt tulivat yhdistysrekisteristä takaisin sisältäen lukuisia korjausehdotuksia. Korjaukset on tehty ja säännöt on lähetty takaisin yhdistysrekisteriin.
  • Sukuseura lahjoitti 34 Sirkka Mäenpään tekemää peittoa Hämeenlinnan keskussairaalan keskosille.
 • Puheenjohtaja esitteli varainhoitaja Eeva Rantasen laatiman tilinpäätöksen vuodelta 2000. Puheenjohtaja valtuutettiin muuttamaan tilinpäätökseen sukukirjojen kirjanpitoarvoksi hallituksen edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti 20 mk. Tilinpäätös hyväksyttiin edellä olevalla muutoksella.
 • Hyväksyttiin sihteerin laatima toimintakertomus vuodelta 2000. Se julkaistaan Waissi-lehdessä.
 • Hyväksyttiin vuoden 2001 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Päätapahtuma on kokoontuminen Somerolla. Muutenkin toiminta jatkuu vakiintuneella tavalla.
 • Todettiin, että spidendirahastoon on kertynyt yli 16000 mk.
 • Kesätapaaminen pidetään 4.3. Somerolla Pitkäjärven maamiesseurantalolla. Päätettiin, että yhdistys maksaa talon vuokran ja siivouksen sekä mahdolliset muut pienet kustannukset. Ateria tilataan pitopalvelusta. Tapahtumapaikan läheltä löytyy myös yöpymismahdollisuuksia. Ohjelmassa on mm. arpajaiset stipendirahaston hyväksi, näytelmä, erilaisia pelejä ja mahdollisesti nuorisobändin soittamaa musiikkia. Lisäksi julkaistaan Waissi-lehdessä suvun tuuliviirin suunnittelukilpailu. Kilpailun voittaja valitaan sukutapaamisen yhteydessä.
 • Keskusteltiin lehteen liittyvistä asioista. Pian ilmestyvässä lehdessä on mm. jutut lihakarjatilasta ja keskosista.
 • Seuraava hallituksen kokous pidetään 16.3.2002 Ylöjärvellä Sirkka Mäenpään luona. Lisäksi hallitus kokoontuu tarvittaessa Somerolla kesätapaamisen yhteydessä.

Tietoa sivulle || Sivun alkuun

HALLITUKSEN KEVÄTKOKOUS 2000

Sukuseuran hallitus kokoontui 25.3.2000 Vantaan Korsossa Eeva Rantasen kodissa. Läsnä oli kahdeksan jäsentä. Käsiteltiin mm. seuraavia asioita:

 • Luettiin ja hyväksyttiin edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja.
 • Puheenjohtaja selosti lokakuun 99 jälkeen tapahtunutta toimintaa:
  • Waissi-lehti 2/99 ilmestyi ja sen mukana lähetettiin jäsenmaksukortit.
  • Uusia tilillepanokortteja lähetettiin helmikuussa vanhoille jäsenille, joiden maksua ei oltu saatu.
  • On hankittu uusia vauvanpaitoja sekä sopiva täydennyserä suurempia paitoja myyntiin.
  • 80 vuotta täyttäneille Lempi Soidinmäelle (Kaarle Vaissin sukuhaara) ja Yrjö Rautaselle (Rimmin sh.) on luovutettu sukuseuran viiri.
 • Käsiteltiin sukuseuran tilinpäätös tilintarkastajille lähetettäväksi. Vuoden vaihteessa seuran käyttötilillä oli rahaa lähes 12 000 mk ja stipendirahaston tilillä n. 9000 mk. Tilinpäätös osoitti parin tuhannen markan ylijäämää loppuvuonna saatujen jäsenmaksujen vuoksi.
 • Todettiin, että seuralla on varastossa runsaasti sukukirjoja. Päätettiin alentaa niiden myyntihinta 100 markkaan. Seuraan liittyvät uudet jäsenet voivat ostaa kirjan hintaan 50 mk.
 • Käsiteltiin seuran toimintakertomus vuodelta 1999. Se tullaan julkaisemaan Waissi-lehdessä.
 • Vuoden 2000 toimintasuunnitelma ja talousarvio noudattavat sukukokouksessa hyväksyttyjä linjoja: mm. julkaistaan kaksi Waissi-lehden numeroa ja järjestetään kesätapaaminen.
 • Kesätapaaminen pidetään Leppävirralla, jonne Kaarina Waissi on kutsunut sukulaisia. Ajankohta on heinäkuun 8-9. päivä. Tilaisuudesta tulee ilmoitus Waissi-lehteen.
 • Päätettiin jo kahden seuraavan kesän kokoontumispaikat: Kesän 2001 tapaaminen on Somerolla (Irja Näyskä järjestää) ja kesän 2002 sukukokous Ylöjärvellä (Sirkka Mäenpää järjestää). Kummankin ajankohta on elokuun alussa.
 • Hallituksen seuraava kokous on tarvittaessa Leppävirralla.

  Kommentti: Leppävirralla 8.7.2000 ei ollut läsnä riittävästi hallituksen jäseniä, jotta kokous olisi tullut päätösvaltaiseksi. Keskusteltiin eräistä ajankohtaisista asioista kuten lehden toimittajakysymyksestä. Pulmat jäivät puheenjohtajan ratkaistaviksi.

Tietoa sivulle || Sivun alkuun

YLIMÄÄRINEN KOKOUS 2.10.1999

Aarre Kellomäen syntymäpäiväjuhlien yhteydessä pidettiin lyhyt kokous. Siihen osallistuivat hänen lisäkseen Sirkka Mäenpää, Irja Näyskä, Eeva Rantanen, Riitta Salunen, Pekka E.Vaissi ja V. Pekka Vaissi. Aarre Kellomäki ja Sirkka Mäenpää selostivat käyntiään Leppävirralla ja totesivat paikan hyväksi kesätapaamisen järjestämiseen. Aarre Kellomäki oli käynyt asiasta sähköpostilla kirjeenvaihtoa Gary Waissin kanssa USA:han. Tällöin oli todettu sopivaksi ajankohdaksi heinäkuun alku. Asia hyväksyttiin ja siitä päätettiin tiedottaa alustavasti Waissi-lehdessä.

Tietoa sivulle || Sivun alkuun

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 7.8.1999

Sääntömääräisessä sukukokouksessa valittiin seuran hallitukseen seuraavat henkilöt: Aarre Kellomäki (Kellomäen sukuhaara), Kari Laaksonen (Heikkilän haara), Sirkka Mäenpää (Kaarle Vaissin haara), Irja Näyskä (Rimmin haara), Marjatta Pohjola (Saukon haara), Eeva Rantanen (Kiviojan haara), Riitta Salunen (Salusen haara), Pekka E. Vaissi (Emil Vaissin haara) ja V. Pekka Vaissi (Kaisa Vaissin haara). Hallitus piti järjestäytymiskokouksensa Vilppulan Jukolassa 7.8.1999 välittömästi sukukokouksen jälkeen. Läsnä olivat Marjatta Pohjolaa lukuunottamatta muut hallituksen jäsenet.

 • Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Aarre Kellomäki, varapuheenjohtajaksi Pekka E. Vaissi, sihteeriksi Riitta Salunen ja varainhoitajaksi Eeva Rantanen. Lehden toimittajana on lupautunut jatkamaan Erja Niemelä.
 • Todettiin, että yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja Aarre Kellomäki ja varapuheenjohtaja Pekka E. Vaissi yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin Riitta Salusen tai varainhoitajan Eeva Rantasen kanssa.
 • Todettiin että yhdistyksen tilien käyttöoikeus on varainhoitaja Eeva Rantasella ja puheenjohtaja Aarre Kellomäellä. Toimitetaan sitä varten tarvittava pöytäkirjan jäljennös Kangasalan Osuuspankkiin ja annetaan vaadittavat nimikirjoitusnäytteet.
 • Päätettiin muutosten tekemisestä yhdistyksen rekisteritietoihin. Puheenjohtaja ja sihteeri huolehtivat asiasta.
 • Keskusteltiin yhdistyksen loppuvuoden toiminnasta: Lehti Waissi 2/99 julkaistaan. Sen mukana lähetetään tilillepanokortit. Puheenjohtaja ja Sirkka Mäenpää lupautuivat käymään tutustumassa kesän 2000 suunniteltuun pitopaikkaan Leppävirralla.
 • Puheenjohtaja kutsui hallituksen jäseniä puolisoineeen 60-vuotispäivilleen Kangasalan Pirtille 2.10.1999.
 • Päätettiin,että seuraava varsinainen hallituksen kokous pidetään maaliskuussa 2000, kun seuran tilit on päätetty. Tarkemmasta ajasta ja paikasta sovitaan puhelimella.
  Aarre Kellomäen syntymäpäiväjuhlien yhteydessä päätetään kesän 2000 tapaamisesta niin, että siitä voidaan alustavasti ilmoittaa Waissi-lehdessä.

Tietoa sivulle || Sivun alkuun

HALLITUKSEN SYYSKOKOUS 1998

Vaissin sukuseuran hallituksen kokous pidettiin lauantaina 5. syyskuuta 1998 Eeva Rantasen miehen syntymäkodissa Vilppulassa. Tilaisuuden aluksi onnittelimme Eevaa vastikään olleen merkkipäivän johdosta ja luovutimme hänelle sukuseuran pöytäviirin. Nautimme pöydän antimista ja käsittelimme seuraavia asioita.

 • Ilmoitusasiat: Sukuseuran viiri on luovutettu merkkipäiviään viettäneille Pekka Teuvonpoika Vaissille ja Sirkku Lummaalle.Vauvanpaitoja on kesän aikana lähetetty vain viisi kappaletta. Kiinnostus asiaan on vähentynyt.
 • Keskusteltiin Kokkolan kesätapahtumasta. Se onnistui järjestelyiltään erinomaisesti. Tästä kiitos Kari Laaksoselle. Osanottajamäärä jäi valitettavan vähäiseksi, n. 30 henkeen, ehkä surkeiden kesäsäiden vuoksi. Tilaisuus oli myös taloudellisesti ylijäämäinen tuottaen seuralle ja sen stipendirahastolle n. 900 mk.
 • Tarkennettiin vielä sukuseuran stipendirahaston sääntöjä. Apurahat jaetaan joka kolmas vuosi sääntömääräisessä sukukokouksessa. Ne julistetaan haettavaksi (tai ehdotettavaksi) saman vuoden keväällä ilmestyvässä Waissi-lehdessä.
 • Keskusteltiin lehteen liittyvistä sisällöllisistä ja teknisistä seikoista.
 • Keskusteltiin seuraavan kolmivuotiskauden talousarvion laadintaperusteista. Kuluvan kauden budjetti on alijäämäinen, koska halutaan käyttää kertyneitä pankkitalletuksia jäsenten hyväksi. Seuraavan kauden budjetin tulee olla tasapainoinen.
 • Käytiin tutustumassa vuoden 1999 sääntömääräisen sukukokouksen pitopaikkaan, seurantalo "Jukolaan". Se todettiin tarkoitukseen hyvin sopivaksi. Keskusteltiin paikanpäällä eräistä käytännön järjestelyistä ja asettiin tilaisuuden valmistelutoimikunta.
 • Hallituksen seuraava kokous on kevättalvella, kun vuoden 1998 tilinpäätös on valmistunut.

Tietoa sivulle || Sivun alkuun

HALLITUKSEN KEVÄTKOKOUS 1999

Vaissin sukuseuran hallituksen kokous pidettiin lauantaina 27.3.1999 Sirkka Mäenpään kodissa Heinikossa Ylöjärvellä. Läsnä oli seitsemän hallituksen jäsentä. Tilaisuuden aluksi nautimme talon emännän valmistaman monipuolisen ja herkullisen aterian, josta vielä suuret kiitokset! Maksoimme siitä hinnan, joka talletetaan sukuseuran stipendirahastoon. Seuraavia asioita käsiteltiin:

 • Hyväksyttiin edellisen syyskokouksen pöytäkirja, jonka liitteeksi tuli parannettu versio sukuseuran stipendirahaston säännöistä.
 • Ilmoitusasiat: Syyskokouksen jälkeen ilmestyi Waissi 2/98. Se tehtiin täysin digitaalisella tekniikalla, ja kuvatkin onnistuivat hyvin. Joitakin vauvanpaitoja on lähetetty, mutta ilmeisesti osa syntyneistä suvun jäsenistä ei tule hallituksen tietoon.
 • Keskusteltiin edellisen vuoden tilinpäätöksestä, jonka kopiot oli lähetetty hallituksen jäsenille etukäteen. Tilinpäätös vahvistettiin hallituksen jäsenten nimikirjoituksin ja tilit lähetetään tilintarkastajille.
 • Keskusteltiin edellisen kolmivuotiskauden toimintakertomuksesta. Sihteeri ei saanut sitä valmiiksi tähän kokoukseen tietokoneongelmien vuoksi. Sovittiin, että hän lähettää toimintakertomuksen puheenjohtajalle, jotta se voidaan esittää sukukokouksessa.
 • Suunniteltiin seuraavan kolmivuotiskauden toimintaa. Toiminta tulee jatkumaan entiseen tapaan. Jäsenet näkevät sen seuraavasti:
  • 1) Lehteä julkaistaan kaksi numeroa vuodessa. Syksyn 99 numerosta otetaan laajempi painos lähetettäväksi "tarjouksena" sellaisille suvun jäsenille, jotka eivät kuulu sukuseuraan.
  • 2) Järjestetään kesätapahtuma vuosina 2000 ja 2001 sekä sääntömääräinen sukukokous 2002.
  • 3) Ylläpidetään kotisivua internetissä.
  • 4) Esitetään merkkipäiväonnitteluita suvun jäsenille.
  • 5) Lähetään edelleen vauvanpaitoja.
  • 6) Jaetaan apurahoja jälleen vuoden 2002 sukukokouksessa.
  • 7) Jatketaan seuran myyntitoimintaa (sukukirjat, vaakunataulut, paidat, rintamerkit).
  • Seuran toiminta on niin vakiintunutta, että yksi vuosittainen hallituksen kokous (tilikokous keväällä) saattaisi riittää.
 • Keskusteltiin seuraavan toimintakauden talousarviosta. Jos jäsenmäärä on 250 (nyt 230), ovat vuosikustannukset luokkaa 15000 mk. Tästä lehden osuus on 8000 mk. Sen kattamiseen pitää jäsenmaksun olla 60 mk. Keskustelussa esitettiin, että otettaisiin käyttöön myös 30 mk perhejäsenmaksu, joka ei sisällä lehteä. Keskustelun pohjalta laaditaan lopullinen talousarvio esitettäväksi sukukokoukselle.
 • Keskusteltiin seuraavasta hallituksesta. Nykyisistä jäsenistä seitsemän on ilmoittanut olevansa käytettävissä uuteen hallitukseen, mikäli sukukokous heidät valitsee. Ilmeisesti ainakin kahden tilalle pitäisi löytää uusia henkilöitä.
 • Esille tuli myös mahdollisuus varajäsenten valintaan. Seuran säännöt eivät sellaisia tunne. Sääntöjen uudistamiseen on kuitenkin tarvetta, koska ne eivät vastaa nykyistä kolmivuotista toimintakautta. Asetettiin kolmen hengen toimikunta valmistelemaan sääntöjen muutoksia, jotta ne voidaan ottaa esille sukukokouksessa.
 • Keskusteltiin sukuseuran apurahojen jakoperusteista. Niitä jaetaan kolmen koulutustason tutkintoja suorittaneille: ammattikoulutustaso, ns. opistotaso ja korkeakoulutaso. Erityiseksi syyksi apurahan myöntämiseeen hallitus hyväksyi väitöskirjan julkaisemisen. Hallitus antoi nelihenkiselle stipenditoimikunnalle valtuudet apurahojen jakamiseen. Maaliskuun lopussa 1999 stipendirahastossa oli lähes 9000 mk, mikä riittää noin kymmeneen apurahaan. Seuraavassa Waissi-lehdessä esitetään vielä vetoomus lisärahan saamiseksi.
 • Eeva Rantanen selosti sukujuhlien valmisteluja. Keskustelussa vahvistettiin juhlien aikataulu ja ruokailun järjestäminen, joista ilmoitetaan Waissi-lehdessä 1/99 sekä internetissä. Juhlien lopulliset yksityiskohdat sovitaan kesällä pidettävissä valmistelukokouksissa. - Keskusteltiin Waissi-lehteen tulevista ilmoituksista: sukujuhlan kokouskutsu, sukukokouksen asialista. mahdolliset sääntöjen muutoskohdat, apurahojen julistaminen haettavaksi.

Lopuksi juotiin vielä kahvit ja tutustuttiin Sirkka Mäenpään ateljee-huoneeseen.

Tietoa sivulle || Sivun alkuun

HALLITUKSEN KEVÄTKOKOUS 1998

Sukuseuran hallitus kokoontui 28.3.1998 Irja Näyskän luona Hämeenlinnassa. Talon emäntää onniteltiin äskettäin olleen merkkipäivän johdosta ja hänelle luovutettiin seuran pöytäviiri. Käsiteltiin seuraavat asiat:

 • Vahvistettiin vuoden 1997 tilinpäätös lähetettäväksi tilintarkastajille. Menot olivat 30028 mk ja tulot 19317 mk eli vuoden tappio 10711 mk. On huomattava, että suuri osa menoista johtui paitojen ostosta eli omaisuus muutti muotoa. Tappio katettiin pankkisäästöillä, joita aikaisempina vuosina on kertynyt mm. siksi, että suurin osa jäsenistä on maksanut kolmen vuoden jäsenmaksun yhdellä kertaa. Kukin jäsen saa vuodessa noin 25 mk Waissi-lehden muodossa. Pankkitalletuksia oli vuoden vaihteessa noin 29500 mk. Varaston arvo (kirjat, myyntiesineet) oli noin 25000 mk.
 • Käsiteltiin myös edellisen vuoden toimintakertomus ja vuoden 1998 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Ne noudattelevat edellisen vuoden linjaa. Kesällä on tapaaminen Kokkolassa. Jäsenille lähetetään kaksi Waissi-lehteä.
 • Kokouksessa päätettiin lopullisesti sukuseuran stipendirahaston perustamisesta ja hyväksyttiin sille säännöt.
  - Valittiin apurahatoimikunta: Liisa Niemelä, Aarre Kellomäki, Eeva Rantanen ja Pekka E. Vaissi.
  - Valtuutettiin Eeva Rantanen avaamaan rahastolle tili ja toimimaan sen hoitajana. Siirretään rahastoon 6000 mk peruspääomaksi. Keskusteltiin keinoista rahaston kartuttamiseksi. Sellaisia ovat: lahjoitukset, merkkipäiväonnittelut, arpajaiset yms.
 • Päätettiin lopullisesti Kokkolan kesätapahtuman asioista. Niistä tulee ilmoitus Waissi-lehteen.
 • Kesän 1999 sukukokouksen pitopaikaksi vahvistettiin lopullisesti Vilppula. Hallituksen seuraava kokous pidetään siellä 5.9.1998 ja käydään katsastamassa tilaisuuden pitopaikka.

Tietoa sivulle || Sivun alkuun

HALLITUKSEN SYYSKOKOUS 1997

Sukuseuran hallituksen syyskokous pidettiin lauantaina 30.9.1997 Kari Laaksosen luona Kokkolassa. Läsnä oli kuusi hallituksen jäsentä. Käsiteltiin seuraavat asiat.

 • Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja sellaisenaan.
 • Seuran edustajat ovat käyneet onnittelemassa merkkipäiviään viettäneitä suvun jäseniä ja luovuttaneet heille sukuseuran viirin:
  Urpo Salunen 90 v (edustajina puheenjohtaja ja Riitta Salunen)
  Aini Ahonen 80 v (Irja Näyskä)
  Aune Ekberg 90 v (sukutapaamisen yhteydessä)
  Jaakko Vaissi 50 v (puheenjohtaja ja Annikki Rajala)
 • Puheenjohtaja sekä seuran lehden toimittaja Erja Niemelä edustivat seuraamme Murtomäen sukuyhdistyksen 50-vuotisjuhlassa Haapamäellä 28.6. Lahjana luovutettiin seuran viiri ja sukukirja täydennysosineen.
 • Puheenjohtaja osallistui Niilo Mäntsän jälkeläisten sukuseuran kokoukseen Mäntässä 10.8.
 • Pekka Vaissi (Lahti) on valmistanut myyntiä varten värikopioita sukuseuran vaakunasta. Taulussa on myös vaakunan heraldinen selitys.
 • Sukukartta (seinätaulu) on jo "epäkuranttia" tavaraa. Sukutapaamisessa niitä myytiin alennuksella 1 markan nimelliseen hintaan.
 • Keskultiin sukuseuran apurahoista. Päätettiin muodostaa seuran stipendirahasto, jonne seura siirtää peruspääoman. Rahastoinnilla saavutetaan mm. seuraavia etuja: Se selkeyttää seuran taloudenpitoa ja tilinpäätöstä. Erilliseen rahastoon voidaan pyytää lahjoituksia, jopa testamentteja, koska lahjoittajat tietävät tarkasti sen käyttötarkoituksen. Asiaa valmistelemaan asetettiin toimikunta; Aarre Kellomäki (Kangasala), Eeva Rantanen (Vantaa) ja Liisa Niemelä (Helsinki). Heidän laatimansa säännöt ja käytännön toimenpide-ehdotuksensa tuodaan seuraavaan hallituksen kokoukseen.
 • Keskusteltiin lehteen liittyvistä asioista. Toimittaja tarvitsee edelleen avustajia, jotka kertovat sukuhaarojensa kuulumisista. Päätettiin kokeilla lehden painattamista Tampereen teknillisen korkeakoulun jäljennepalvelussa, jossa on käytettävissä digitaalinen monistuslaite. Painatuksen hinta on kalliimpi kuin aikaisemmin, mutta tuloksen uskotaan olevan paremman.
 • Keskusteltiin vastikään pidetystä kesätapahtumasta. Sen katsottiin melko onnistuneeksi. Tulevaan tapahtumaan pyritään kuitenkin saamaan myös jotakin esitettävää ohjelmaa.
 • Ensi kesän tapahtuman paikaksi vahvistettiin Trullevin lomakylä Kokkolan edustalla meren rannalla. Aika on 1-2.8. 1998. Hallituksen jäsenet kävivät paikalla ja mm. testasivat uimarannan. Paikka todettiin erinomaiseksi. Se varattiin majoitustiloineen sukuseuran käyttöön. Innostuimme jo suunnittelemaan kaikkien aikojen sukujuhlaa! Alustava ilmoitus kesätapahtumasta tulee seuran lehteen 2/97 ja yksityiskohtainen lehteen 1/98.
 • Keskusteltiin Pekka Vaissin vaakunataulujen kehystämisestä. Sopivat kehykset saatetaan löytää eräästä tamperelaisesta liikkeestä.
 • Valtuutettiin Sirkka Mäenpää edelleen hoitamaan paitamyyntiä ja teettämään uusia paitoja tarpeen mukaan. Puhetta oli myös uusien lastenpaitojen valmistamisesta. Pikkuvauvojen paita halutaan säilyttää seuran lahjana uusille suvun jäsenille.
 • Seuraava kokous pidetään Hämeenlinnassa Irja Näyskän luona ensi kevättalvella, kun vuoden 1997 tilinpäätös on valmistunut.

Tietoa sivulle || Sivun alkuun

HALLITUKSEN KEVÄTKOKOUS 1997

Sukuseuran hallituksen kevätkokous pidettiin lauantaina 8.3.1997 Kangasalla Aarre Kellomäen kotona. Läsnä olivat kaikki hallituksen jäsenet. Käsiteltiin seuraavat asiat:

 • Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin eräitten tarkennusten jälkeen.
 • Puheenjohtaja kertoi edellisen kokouksen jälkeisistä tapahtumista:
  • Seuran viiri on lahjoitettu Jouko Pynnöselle (60 v), Aarre Sorrille (75 v) ja Gary Waissille (USA) (aktiivinen mielenkiinto sukuseuraa kohtaan).
  • Sukukirja täydennysosineen on lähetetty joululahjaksi Suomen Moskovan suurlähettiläsparille Markus ja Helena Lyralle (Helena kuuluu Vaissin sukuun, taulu 310).
  • Uusia T-paitoja on valmistettu ja lähetetty tilaajille.
  • Myös 90 cm pikkulasten T-paitoja on valmistettu. Niitä on toistaiseksi lähetetty lahjaksi 11:lle viime vuoden alun jälkeen sukuun syntyneelle lapselle. Ehkä 20 muuta lasta voisi saada lahjan, kunhan heidät saataisiin sukuseuran tietoon. Lahjan saaminen ei edellytä vanhempien kuulumista sukuseuraan.
  • Seuran muutosilmoitus yhdistysrekisteriin on hyväksytty.
  • Sukuseura on saanut lahjaksi Murtomäen suvun sukukirjoja.
  • Tässä yhteydessä hallituksen jäsen Pekka Vaissi (Lahti) lahjoitti seuralle Ebba Vesasalon kirjan "Elämäni saaressa, Näsijärven sylissä".
  • Ilmoitettiin vielä pankista ja postista tulleista kirjeistä.
 • Keskusteltiin seuran lahja- ja myyntiesineistä:
  • Uusia viirejä on valmistettu. Ne halutaan säilyttää lahjaesineinä. Toistaiseksi niitä on lahjoitettu seuran toiminnassa aktiivisesti mukana olleille henkilöille. Päätettiin, että viiri voidaan antaa myös eri sukuhaarojen vanhimmalle henkilölle hänen täyttäessään 80 v tai enemmän. Hallitus odottaa jäsenistön ehdotuksia. Myös erityisesti kunnostautuneet nuoremmat suvun jäsenet voivat viirin saada.
  • Myyntiesineeksi valmistetaan kesän tapaamiseen mennessä seinätauluja, joissa on kuvattu suvun vaakuna ja sen heraldinen selitys.
  • Suvun sormuksen valmistamista oli esitetty, mutta se ei toistaiseksi saanut hallituksen kannatusta.
 • Käytiin läpi vuoden 1996 tilit ja tilinpäätös. Ne hyväksyttiin ja lähetettiin tilintarkastajille. Tuloslaskelma osoitti alijäämää 8584,14 mk, mikä oli suunnitelmallista ja johtui sukukokouksen kuluista ja jaetuista apurahoista. Taseen loppusumma oli 71751,59 mk.
 • Hyväksyttiin sihteerin laatima vuoden 1996 toimintakertomus.
 • Käsiteltiin seuran lehteen liittyviä kysymyksiä: Lehti on otettu hyvin vastaan. Nimeen ollaan yleensä tyytyväisiä, joten sitä ei muuteta. Toimittajaa kehotettiin jatkamaan samalla linjalla. Kuvien ulkoasua pyritään parantamaan.
 • Vuoden 1997 toiminnaksi päätettiin lehden kahden numeron julkaiseminen ja kesätapahtuman pitäminen lauantaina 9. elokuuta Aitolahden Tiikossa. Tapahtumaa valmistelemaan asetettiin kolmen hengen toimikunta: Aarre Kellomäki, Ville-Pekka Mäntysaari ja Sirkka Mäenpää.
 • Seuraavien vuosien kokoontumispaikoiksi vahvistettiin: kesätapahtuma Kokkolassa 1998 (elokuun alussa) ja sukukokous Vilppulassa 1999. Sukuseuralle on tarjottu kokoontumispaikkaa myös Leppävirralta, mikä tulee kyseeseen vuonna 2000.
 • Vahvistettiin seuran talousarvio vuodelle 1997. Se on loppusummaltaan 14000 mk ja 4800 mk alijäämäinen. Suurin menoerä on lehti (5500 mk). Se vie kunkin jäsenen maksamasta vuosimaksusta noin puolet. Lehti katsottiin kuitenkin niin hyödylliseksi seuran ja jäsenistön yhdyssiteeksi, että siihen kannattaa satsata. Lisäksi seura voi käyttää aikaisemmin säästyneitä varoja esim. vanhoja kuvia sisältävän teoksen kustantamiseen, mikäli sille löytyy tekijä.
 • Seuraava hallituksen kokous pidetään syksyllä Kokkolassa Kari Laaksosen luona. Silloin voidaan tutustua seuraavan kesätapaamisen paikkaan.

Tietoa sivulle || Sivun alkuun

Uusi hallitus kokoontui heti sukujuhlan päätyttyä muutamaksi minuutiksi. Puheenjohtajaksi valittiin Aarre Kellomäki. Muiden toimihenkilöiden valinta jätettiin ensimmäiseen varsinaiseen kokoukseen. Se pidetään lauantaina 7.9.1996 Ylöjärvellä Sirkka Mäenpään kodissa.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYMISKOKOUS

Uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 7.9.1996 klo 16 alkaen Sirkka Mäenpään kodissa Yläjärven Heinikossa. Läsnä olivat kaikki hallituksen jäsenet ja ulkopuolisena Erja Niemelä Virroilta. Käsiteltiin seuraavat asiat:

 • Kokoonkutsuja Aarre Kellomäki toivotti varsinkin hallituksen uudet jäsenet tervetulleiksi ja esitteli Väinö Koskelan seuralle lahjoittamat kaksi puheenjohtajan nuijaa. Niistä vielä parhaimmat kiitoksemme
 • Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyttiin työjärjestys.
 • Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Aarre Kellomäki, varapuheenjohtajaksi Pekka Ilmarinpoika Vaissi ja sihteeriksi Ville-Pekka Mäntysaari. Hallituksen muut jäsenet ilmenevät toisaalta
 • Seuran rahastonhoitajaksi valittiin hallituksen ulkopuolinen Minna Kellomäki (Tampere). Perustetun lehden toimittajaksi nimettiin Erja Niemelä (Virrat).
 • Sihteerin tehtäväksi annettiin muutoksen tekeminen yhdistysrekisteriin. Yhdistyksen nimenkirjoittajat ovat: Aarre Kellomäki, Pekka Ilmarinpoika Vaissi, Ville-Pekka Mäntysaari ja Minna Kellomäki.
 • Keskusteltiin 11.8.1996 pidetyn sukujuhlan sujumisesta. Ohjelma onnistui hyvin. Moitetta tuli ruokailun järjestelyistä: Vastoin ennakkopuheita oli ravintolaan otettu myös toinen seurue. Sukujuhlan osanottajien käyttöön jäi vain yläkerran sali, mikä oli ahdas näin suurelle joukolle. Ensimmäistä kertaa sukujuhlaan osallistuneet valittivat, etteivät he voineet riittävästi tutustua sukulaisiin. Tällaisten epäkohtien korjaamiseksi sukujuhlat pitäisi järjestää niin, ettei samassa tilassa olisi ulkopuolisia. Sukulaisiin tutustuminen onnistuu parhaiten kesätapahtumissa, joissa ei ole pitkää virallista ohjelmaa.
 • Päätettiin korvata puheenjohtajalle sukukirjan täydennysosan tekemisestä ja muusta toiminnasta aiheituneita kuluja kuittien mukaisesti.
 • Keskuteltiin laajasti seuran toiminnasta kaudella 1997-99. Keskustelun tuloksena päätettiin:
  • Vuoden 1997 kesätapahtuma järjestetään Aitolahden Tiikossa. Ehdotettiin kaksi aikaa. Näistä Tiikolle sopii lauantai 9. elokuuta 1997.
  • Vuoden 1998 kesätapahtuman mahdollisina paikkoina ovat Kokkola tai Virrat. Asia ratkaistaan vuoden kuluttua.
  • Vuoden 1999 sukukokous ja -juhla pyritään pitämään Vilppulassa, jossa asuu miltei jokaisen Vaissin suvun sukuhaaran jäseniä.
 • Keskusteltiin seuran myyntiin tarkoitetuista tavaroista:
  • Viiri säilytetään seuran luovuttamana huomionosoituksena. Talven kuluessa valmistetaan myyntiin seinätauluja, joissa on seuran vaakuna värillisenä.
  • Teetetään lisää suuria T-paitoja harmaana. Lisäksi hankitaan pienten lasten T-paitoja, joita lahjoitetaan jokaiselle vastasyntyneelle suvun jäsenelle.
  • Paitojen hankinta ja myynti annettiin Sirkka Mäenpään tehtäväksi.
 • Keskusteltiin vanhoja valokuvia sisältävän teoksen julkaisemisesta. Lehdessä tullaan esittämään sitä koskeva vetoomus
 • Sukuseura perustaa oman lehden. Sen toimittajana on Erja Niemelä. Hän esitteli erilaisia malleja ja ideoita. Lehden kooksi valittiin A4. Ensimmäisen lehden nimenä on "Waissi". Siinä pyydetään lukijoilta parempia ehdotuksia lehden lopulliseksi nimeksi. Lehden ensimmäinen numero pyritään lähettämään lokakuussa kaikille suvun jäsenille, joiden osoite on tiedossa (lähes 300 osoitetta). Sen jälkeen lehteä saavat vain jäsenmaksun maksaneet seuran jäsenet.
 • Seura ylläpitää edelleen internetissä kotisivua. Sitä kehitetään, seuraavaksi laaditaan "vieraskirja".
 • Päätettiin, että pitkämatkaisille hallituksen jäsenille voidaan maksaa matkakorvauksia yleisten kulkuneuvojen taksojen mukaisesti. Toimihenkilöille voidaan maksaa korvauksia heille aiheutuneista kuluista.
 • Seuraava hallituksen kokous on ensivuonna helmi-maaliskuussa, kun tilinpäätös on valmistunut. Silloin päätetään myös kesätapahtuman muodosta.

Sivun alkuun