google094bb2e118a88bf1.html

Toimintakertomus 1999-2001

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.1999-31.12.2001

1. Yleistä

Sukuseura on toiminut 16 vuotta. Nykyisin vuosittaiset toimintakertomukset julkaistaan Waissi-lehdessä. Tämä kertomus on niistä tiivistetty yhteenveto. Kulunut kolmivuotiskausi oli suhteellisen vireä. Niinpä suvun jäsenillä oli joka kesä mahdollisuus osallistua seuran tilaisuuteen. Muutoin yhteyttä pidettiin Waissi-lehden välityksellä. Seuraan kuului vuoden 2001 lopussa 190 varsinaista ja 25 perhejäsentä. Seuralla on yksi kunniapuheenjohtaja, Ilmari Vaissi.

2. Sukuseuran johto

Seuran hallitukseen valittiin 7.8.1999 pidetyssä sukukokouksessa:

Aarre Kellomäki puheenjohtaja (Kellomäen sukuhaara)
Pekka E. Vaissi varapuheenjohtaja (Eemeli Vaissin s.h.)
Riitta Salunen sihteeri (Salusen s.h.)
Eeva Rantanen varainhoitaja (Kiviojan s.h.)
Kari Laaksonen jäsen (Heikkilän s.h.)
Sirkka Mäenpää jäsen (Kaarle Vaissin s.h.)
Irja Näyskä jäsen (Rimmin s.h.)
Marjatta Pohjola jäsen (Saukon s.h.)
V. Pekka Vaissi jäsen (Kaisa Vaissin s.h.)

Tilintarkastajina ovat toimineet Perttu Kellomäki ja Outi Niinimäki ja heidän varamiehinään Erkki Kellomäki ja Timo Vaissi.

Waissi-lehden toimittajana 1999 ja 2000 oli Erja Niemelä. Tämän jälkeen hän siirtyi ulkomaille, ja lehteä toimittivat Leena ja Riitta Salunen.

Keväällä 2002 asetetussa stipenditoimikunnassa olivat Aarre Kellomäki, Sirkka Mäenpää ja Riitta Salunen.

3. Kokoukset

Sukujuhla ja sääntömääräinen sukukokous pidettiin 7.8.1999 Jukolan seurantalolla Vilppulassa. Paikalla oli noin 100 henkeä. Suvun jäsen osastonhoitaja Liisa Väätäinen piti juhlassa sydämeen käyvän puheen vanhusten asemasta nykypäivän Suomessa. Juhlaa, samoin muitakin yhteisiä tilaisuuksia on selostettu lähemmin niiden jälkeen ilmestyneessä Waissi-lehdessä.

8.7.2000 kokoonnuttiin Leppävirralla. Ohjelmassa oli mm. kiertokäynti Oplatekin tehtaalla ja golfia. Osanottajien määrä jäi valitettavan pieneksi, 30 henkeen, ehkä pitkän matkan vuoksi.

Kesän 2001 tapaaminen oli Someron Pitkäjärvellä 4. elokuuta. Nyt osanottajia oli runsaat 40. Saimme mm.tutustua vireän maalaiskylän elinkeinoihin. Valitettavasti sade esti ulkona oleskelun.

Sukuseuran hallitus kokoontui viisi kertaa:
27.3.99 Ylöjärvellä Sirkka Mäenpään luona, 7.8.99 Vilppulan Jukolassa (järjestäytymiskokous), 2.10.99 Kangasalla (lyhyt ylimääräinen kokous), 25.3.00 Vantaalla Eeva Rantasen luona ja 24.3.01 Hämeenlinnassa Irja Näyskän luona. Lisäksi pidettiin yksi puhelinkokous 27-28.11.99 (pankkiasioiden järjestämiseksi).

4. Palkinnot ja apurahat

Sukujuhlassa 7.8.1999 myönnettiin 1000 markan apurahat seuraaville kahdeksalle ammattiin valmistuneelle nuorelle suvun jäsenelle: sairaanhoitaja Maria Immala, sähköasentaja Mikko Kalliokoski, tradenomi Outi Niinimäki, filosofian maisteri Katja Poikolainen-Chieusse, arkkitehti Päivi Poikolainen, ruokapalvelujen perustutkinnon suorittanut Raili-Anneli Rantala, viittomakielen tulkki Hannele Vaissi ja vaatetusteknikko Johanna Vaissi.

Samanlainen tunnustuspalkinto annettiin myös kolmelle väitöskirjan julkaisseelle: Markku Kellomäki (fysiikka, Jyväskylän yliopisto), Pertti Kellomäki (ohjelmistotekniikka, Tampereen teknillinen korkeakoulu) ja Hanna Lagström (ravitsemustiede, Turun yliopisto).

Sukuseuran viiri on toimintakautena annettu seuraaville sukuhaarojen iäkkäille edustajille tai seuran hyväksi toimineille nuoremmille: Meeri Kattilaoja (80 v), Kaarina Laitila (85 v), Aarre Kellomäki (60 v), Yrjö Rautanen (80 v), Lempi Soidinmäki (80 v) ja Kauno Pitkäaho (85 v). Viirejä on vuoden 2001 loppuun mennessä luovutettu 26 kpl.

5. Tiedotus

Waissi-lehti ilmestyi kunakin vuonna keväällä ja syksyllä eli yhteensä kuusi numeroa. Sen painos oli 240 kpl. Syksyn 1999 numeroa lähetettiin tarjouksena myös useille kymmenille seuraan kuulumattomille suvun jäsenille, joista jotkut liittyivät seuraamme. Jäsenten lisäksi lehteä postitettiin myös eräille sukuseuroille, ja jonkin verran jäi vielä jaettavaksi uusille jäsenille. Lehden välissä lähetettiin tarvittavat jäsenmaksulomakkeet.

Jäsenistöön on pidetty yhteyttä myös kirjeillä ja sähköpostilla. Seuralla on kotisivut internet-osoitteessa www.saunalahti.fi/vaissins.

6. Muu toiminta

Seuran varastossa on edelleen runsaasti sukukirjoja, mutta sen täydennysosa alkaa olla lopussa. Kirjoja myydään seuran tilaisuuksissa tai postitse. Julisteen muotoista sukukarttaa jaetaan ilmaiseksi seuran tilaisuuksissa. Myynnissä on myös muita tavaroita ja lahjaesineitä: vaakunataulu, hopeisia rintaneuloja ja T-paitoja.

Seura lahjoittaa jokaiselle tietoon tulleelle sukuun syntyneelle pienen T-paidan, jossa on teksti "Waissin sukua pienestä pitäen". Kuluneena toimikautena näitä paitoja lahjoitettiin 40 kpl. Yhteensä jo 104 vauvaa on saanut tällaisen paidan.

Sukuseura on lahjoittanut pariin otteeseen Sirkka Mäenpään valmistamia vauvanpeittoja Kanta- Hämeen keskussairaalan keskosten teho- ja tarkkailuosastolle.

Seura lahjoitti 1995 ensimmäiset apurahat (yht. 6000 mk) neljälle ammattiin valmistuneelle suvun jäsenelle. Syksyllä 1998 perustettiin erityinen Vaissin sukuseuran stipendirahasto. Se on menestynyt hyvin. Rahaa on saatu lahjoituksista sekä tilaisuuksissa järjestetyistä arpajaisista ja kilpailuista. Niinpä 1995 voitiin myöntää yhteensä 11000 mk yhdelletoista henkilölle. Vuoden 2002 sukujuhlissa voimme jakaa yhteensä 1600 € kahdeksalle nuorelle.

Kiitämme edellä mainittujen henkilöiden lisäksi kaikkia seuran jäseniä. Yhteisvoimin olemme pystyneet luomaan aitoa sukuhenkeä.

Vaissin sukuseuran hallitus