google094bb2e118a88bf1.html

Sukuseuran tunnustuspalkinnot

Vaissin sukuseura jakaa elokuun sukukokouksessa noin kymmenen tunnustuspalkintoa lähinnä ammattiin valmistuneille suvun nuorille jäsenille. Näitä apurahoja myönnetään kolmen eri koulutustason (ammattikoulutus, ns. opistotaso ja korkeakoulutaso) tutkinnon suorittaneille. Jaossa voivat tulla kyseeseen myös muunlaiset ansiot, esimerkiksi väitöskirjan julkaiseminen. Ylioppilastutkinto rajataan kuitenkin pois, koska se nykyisin on hyvin yleinen. Jaossa otetaan huomioon edellisen vastaavan haun jälkeiset suoritukset eli ajan 1.7.2008-30.6.2011 tapahtumat. Apurahan saaminen ei edellytä sukuseuran jäsenyyttä. 


    Apurahoja tulee hakea tai ehdottaa 10.7.2011 mennessä. Vapaamuotoiset hakemukset tai ehdotukset lähetetään puheenjohtaja Aarre Kellomäelle (Tapulintie 16 as 6, 36200 Kangasala, puh.  050-5648785, sähköposti  aarre.kellomaki @koti.fimnet.fi). Hakemukseen pitäisi liittää todistusjäljennös tai muuta materiaalia, mikä todistaa suoritetusta tutkinnosta. Myös muu opiskelun ja tutkinnon kuvaus on tervetullutta. Apurahoista päättää hallituksen nimeämä toimikunta. Valitut tunnustuspalkinnon saajat kutsutaan jakotilaisuuteen. Apurahoja myönnettäessä pyritään pitkällä aikavälillä tasapuolisuuteen mm. eri sukuhaarojen kesken. Jos hakijoita on kovin paljon, ei apurahoja valitettavasti riitä kaikille.


Vaissin sukuseuran hallitus