google094bb2e118a88bf1.html

Sukuseuran tunnustuspalkinnot


Vaakuna_cartoon

Vaissin sukuseura jakaa elokuun 2017 sukukokouksessa  tunnustuspalkintoja lähinnä ammattiin valmistuneille suvun nuorille jäsenille. Näitä tunnustuspalkintoja myönnetään kolmen eri koulutustason (ammattikoulutus, ns. opistotaso ja korkeakoulutaso) tutkinnon suorittaneille. 

Jaossa voivat tulla kyseeseen myös muunlaiset ansiot, esimerkiksi väitöskirjan julkaiseminen. 

Ylioppilastutkinto rajataan kuitenkin pois, koska se ei valmista ammattiin. 

Jaossa otetaan huomioon edellisen vastaavan haun jälkeiset suoritukset eli ajan 1.7.2014-30.6.2017 tapahtumat. 

Tunnustuspalkinnon saaminen ei edellytä sukuseuran jäsenyyttä. 

Tunnustuspalkintojen vapaamuotoinen hakemus tulee lähettää 15.7.2017 mennessä osoitteella:

Eeva Rantanen

Kauriintie 4.B

01480 Vantaa


Hakemukseen tulisi liittää todistusjäljennös, todiste suoritetusta tutkinnosta tai väitöksestä.  

Hakijan yhteystiedot ja pankkitili, jonne tunnustuspalkinto voidaan maksaa.


Lisätietoja antaa:

eeva.rantanen@kotiportti.fi

puh.0400-435743


Tunnustuspalkinnoista päättää hallituksen nimeämä toimikunta.

 

On suositeltavaa, että tunnustuspalkinnon saaja olisi läsnä 

sukukokouksessa  5.8.2017 Keuruun Riihon leirikeskuksessa.

Tutustutaan samalla toisiimme ja sukuseuran toimintaan. 


Vaissin sukuseuran hallitus